Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve de website niet gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van deze website, evenals alle gerelateerde websites van Social.one- ie omvatten Inc. is onderworpen aan de volgende voorwaarden alle van toepassing zijnde wetten. Door de toegang tot en het surfen op de site, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de gebruiksvoorwaarden en erkent u dat alle andere overeenkomsten tussen u en de site worden verklaard en niet meer rechtsgeldig zijn:

1. U stemt ermee in dat de site zelf, evenals alle content, video's, training materialen, producten, diensten en / of andere materialen, beschikbaar gesteld op de Site door ons of andere derden, alsmede de look en feel van alle van het voorgaande worden gehandhaafd voor persoonlijk gebruik en informatie zijn eigendom van Social.ONE en / of haar derde partij leveranciers. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke onderneming Content omvat alle eigen video's, HTML / CSS, Javascript, afbeeldingen, spraak en geluidsopnamen, artwork, foto's, documenten en tekst evenals alle andere materialen opgenomen in de site, met uitzondering van alleen de materialen die u leveren. Onder voorbehoud van uw naleving van deze gebruiksvoorwaarden, verleent het bedrijf u hierbij een beperkte licentie, die is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbare, om toegang te krijgen, bekijken en gebruik maken van de Site, uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden. Geen enkel bedrijf Content mag worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, verspreid, gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden, of gedownload op welke wijze zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk door de Social.ONE wordt verleend. Wijziging van de inhoud of het gebruik van de Content voor enig ander doel is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van de Social.ONE, evenals andere auteurs die de materialen gemaakt en kunnen worden onderworpen aan een schadevergoeding en boetes. Je mag niet verspreiden, wijzigen, verzenden of gebruik maken van de inhoud van de site of een Content, inclusief alle software, gereedschappen, graphics en / of geluidsbestanden, voor publieke of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Social.ONE.

2. Alle inhoud, zoals tekst, gegevens, grafische bestanden, video's en geluidsbestanden, en andere materialen die in de Site, zijn auteursrechtelijk beschermd tenzij anders vermeld en zijn eigendom van de Social.ONE. Dergelijke materialen kunnen worden gebruikt behalve zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Alle handelsnamen, handelsmerken en foto's en biografische informatie van de mensen die in de Content Company en opgenomen in de site, inclusief zonder beperking de naam en het merk "[Social.one]", zijn eigendom van of in combinatie met toestemming van Social.ONE. Het gebruik van Content door u is ten strengste verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden. Elk ongeautoriseerd gebruik van Content kan het auteursrecht, merkenrecht en andere eigendomsrechten van Social.ONE en / of derden, alsmede de wetten van de privacy en publiciteit, en andere regels en wetten schenden. Niets in deze Overeenkomst of in de Site gelden als verlenen, impliciet of anderszins, van enige licentie of recht om een handelsmerk of andere merkgebonden informatie zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Social.ONE of de derde-eigenaar. Het bedrijf respecteert de auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten van anderen. Social.ONE heeft het recht, maar is niet verplicht, te verwijderen en de inhoud en accounts bevatten materialen die zij van oordeel, naar eigen goeddunken, om onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn, of in strijd met de intellectuele elke partij eigendom of deze gebruiksvoorwaarden. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden en / of dat alle werkzaamheden die behoren tot u is gereproduceerd op de site of in enige inhoud op enigerlei wijze, kunt u Company dit melden op [[email protected]]. Gelieve uw naam en contactgegevens, de aard van uw werk en hoe het wordt geschonden, alle relevante auteursrechten en / of handelsmerken registratie-informatie, de locatie / URL van de overtreding, en alle andere informatie die u gelooft relevant is.

4. Terwijl het bedrijf zich redelijke inspanningen getroost om nauwkeurige en up-to-date informatie op de site zijn onder andere, het bedrijf geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de juistheid ervan. Het Bedrijf neemt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de site.

5. Wanneer u zich bij Social.ONE en / of deze site, u uitdrukkelijk toestemming te ontvangen kennisgevingen, aankondigingen, overeenkomsten, bekendmakingen, rapporten, documenten, mededelingen over nieuwe producten of diensten, of andere bescheiden of correspondentie van Social.ONE. U stemt ermee in kennisgevingen elektronisch te ontvangen door middel van het verzenden van de kennisgeving aan u via e-mail.


6. Als u opmerkingen of suggesties over de site aan Social.ONE, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, notities, tekst, tekeningen, foto's, ontwerpen of computerprogramma's te sturen, worden deze inzendingen worden, en blijven eigendom van Social.ONE . Geen inzending wordt onderworpen aan een verplichting van het vertrouwen van de kant van Social.ONE. Social.ONE zal uitsluitend eigenaar van alle rechten op (met inbegrip van intellectuele rechten daarop eigendom), en het recht om onbeperkt gebruik, publicatie en verspreiding als met al deze inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder enige erkenning of vergoeding aan u.

7. Social.ONE zal commercieel redelijke inspanningen om ongeautoriseerde toegang tot onze gegevens en bestanden te beperken. Echter geen systeem al dan niet beveiligd met een wachtwoord kunnen volledig ondoordringbaar zijn. U erkent dat het voor een onbevoegde derden mogelijk is om toegang te krijgen, bekijken, kopiëren, wijzigen, of de gegevens en bestanden op te slaan met behulp van de site te verdelen. Het gebruik van de site is geheel op eigen risico.

8.Social.ONE zal niet opzettelijk openbaren geen persoonlijk identificeerbare informatie over u aan derden, tenzij de onderneming, in goed vertrouwen gelooft dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of te dwingen deze gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van de site, geeft u aan dat u akkoord gaat met het Privacybeleid van Social.ONE. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, geheel of gedeeltelijk, dan kunt u deze site gebruiken.

9. Noch Social.ONE noch enige andere partij betrokken bij het creëren, produceren, of handhaven van de SITE EN / OF ENIGE CONTENT OP DE SITE AANSPRAKELIJK ONDER ENIGE OMSTANDIGHEDEN VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, IS ALLE CONTENT OP DE SITE AANGEBODEN "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET VOOR EEN BEPAALD DOEL BEPERKT TOT DE GARANTIES van verkoopbaarheid of geschiktheid. HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIE OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL OP DE SITE, DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK van dergelijke materialen, De bruikbaarheid van dergelijke materialen voor de behoeften van iedere gebruiker of de kans dat hun gebruik te VERWACHTINGEN van een gebruiker voldoen of juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid OF CORRECTIE. HET BEDRIJF GEEFT OOK GEEN GARANTIE OF ENIGE VERKLARING OF garandeert dat u geen geld GEBRUIK VAN DE SITE EN TECHNOLOGIE OF diensten van het bedrijf zal verdienen. U draagt alle verantwoordelijkheid voor de evaluatie van UW EIGEN winstpotentieel EVENALS het uitvoeren van uw eigen bedrijf en SERVICES. Uw winstpotentieel is volledig afhankelijk van uw eigen producten, ideeën, technieken; UW UITVOERING VAN uw business plan; De tijd die u besteden aan de PROGRAMMA, ideeën en technieken aangeboden en gebruikt; EVENALS uw financiën, uw kennis en uw vaardigheid. AANGEZIEN DEZE GEGEVENS verschillen per alle personen, het bedrijf kan en zal GEEN GARANTIE OF ENIGE VERKLARING OF garanties ten aanzien van uw succes of inkomensniveau. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE SITE, DE INHOUD, en / of materialen die beschikbaar zijn op deze site zijn VRIJ IS VAN BUGS of virussen of andere schadelijke componenten . U NEEMT alle verantwoordelijkheid voor de kosten van de reparaties of verbeteringen. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PRESTATIE OF DIENSTEN IN VERBAND MET EEN DERDE PARTIJ WEBSITE OF derdedienstverlener. Dergelijke problemen worden uitsluitend geregeld door de overeenkomst tussen u en die provider. Houdt u er rekening mee dat de toepasselijke rechtsgebied de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan. Een aantal van de bovenstaande uitsluitingen kan dus niet op u van toepassing.

10. Social.ONE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR PRESTATIE OF DIENSTEN IN VERBAND MET EEN DERDE PARTIJ WEBSITE OF derdedienstverlener (met inbegrip van, bijvoorbeeld, uw web-service provider service, Stripe betalingsdiensten, software en / of eventuele updates of upgrades om die software). Dergelijke problemen worden uitsluitend geregeld door de overeenkomst tussen u en die provider. Het bedrijf behoudt het recht om te bepalen, IN EIGEN GOEDDUNKEN, of het bedrijf is verantwoordelijk voor eventuele dergelijk defect of verstoring. DE ONDERNEMING behoudt zich ook het recht om uw GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF DE INHOUD te beperken of om uw account te beëindigen moet het bedrijf vaststellen dat u HEBT OVERTREDEN DEZE VOORWAARDEN, OF DAT JE HEBT OVERTREDEN ENIGE ANDERE regels en voorwaarden van het bedrijf. Het bedrijf behoudt het recht om te weigeren TOEGANG TOT DE SITE EN / OF DE INHOUD VAN Social.ONE, producten en / of diensten aan IEDEREEN IN EIGEN GOEDDUNKEN. Het bedrijf behoudt het recht om te bepalen, IN EIGEN GOEDDUNKEN, of het bedrijf is verantwoordelijk voor eventuele dergelijk defect of verstoring. Social.ONE kan, IN EIGEN GOEDDUNKEN, terugbetaling DE EERSTE Toeslag VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE INHOUD OF een pro-rata DAARVAN IN OVEREENSTEMMING MET Social.ONE restitutie beleid. Social.ONE zal weigeren een restitutie dertig (30) dagen na uw betaling VOOR GEBRUIK VAN DE SITE EN / OF ENIGE INHOUD, HETZIJ OP GROND VAN Social.ONE klantlicentie overeenkomst of anderszins, ongeacht de reden was voor het breken.

11. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE, VERTROUWEN OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT VOORZIEN OF NIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, beschadiging of verlies van goederen, benodigdheden, INFORMATIE OF GEGEVENS, VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN OF GOODWILL, KAPITAAL, kosten van vervanging SERVICES, of verzoeken tot SERVICE onderbrekingen of zendproblemen, veroorzaakt door een defect in DE SITE, DE INHOUD, EN / of aanverwante materialen, HET NIET KUNNEN DIENSTEN onder deze licentie verstrekt GEBRUIKEN OF ENIGE ANDERE OORZAAK DAN OOK MET BETREKKING HIEROP, ONGEACHT AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE. DEZE BEPERKING GELDT OOK ALS HET BEDRIJF IS GESTELD OF IS DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

12. U gaat ermee akkoord en houd Social.ONE en elk van haar directeuren, managers medewerkers en agenten, te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, schade en onkosten, waaronder redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit of in verband met (i) uw schending van deze overeenkomst, (ii) een schending door u van de wet of de rechten van derden, (iii) alle materialen, informatie, werken en / of andere inhoud van welke aard of media die u plaatst of deelt op of via de Site, (iv) uw gebruik van de site of diensten die Social.ONE kan bieden via de website, en (v) uw gedrag in verband met de site of de diensten of met andere gebruikers van de site of de diensten. Social.ONE behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging van een claim waarvoor wij recht op schadevergoeding op grond van deze afdeling aannemen. In dat geval houdt u het bedrijf te voorzien van een dergelijke samenwerking wordt door Social.ONE in redelijkheid gevraagd.


13. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn in het voordeel van Social.ONE, haar dochterondernemingen, filialen en zijn derde partij aanbieders van inhoud en licentiegevers en elk hebben het recht om te beweren en dergelijke bepalingen direct of voor eigen rekening af te dwingen.

14. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder evenwel rekening te houden principes van de wet. U gaat er verder aan de exclusieve bevoegdheid van de staat en federale rechtbanken zitten in Orange County, Californië. Als enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan wordt die bepaling scheidbaar uit deze overeenkomst geacht en zal geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

15. Deze Gebruiksvoorwaarden tot tijd kan worden herzien van tijd door bijwerking van deze posting. U bent gebonden aan deze herzieningen en moet derhalve regelmatig deze pagina bezoeken om de dan geldende Algemene Voorwaarden waaraan u gebonden bent te herzien.

16. Delen van persoonlijke kortings codes en coupons is verboden. Bij misbruik zal u toegang tot de cursussen worden ingetrokken en storten wij het aankoop bedrag NIET terug.

Laatst bijgewerkt op: 1 april 2016

Close

50% compleet

SPECIALE AANBIEDING

LinkedIn Lab Rooms

Wanneer je vóór 16 februari een LinkedIn Lab Room bij ons boekt (4 personen of meer) verzorgen wij *gratis de fotograaf voor je nieuwe profielfoto's én de grafisch vormgever voor de achtergrondfoto's op je profiel en bedrijfspagina.

* alleen geldig voor eerste 5 boekers