Privacy

Dit Privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de Social.ONE-producten, -services en -websites, (waaronder www.social.one enwww.socialone.online), hierna verder de ‘Website’. Het Privacybeleid wordt u exclusief aangeboden door en namens de eigenaar van Social.ONE: Social.ONE, Hendrik Figeeweg 1, Hal 2, 2031 BJ Haarlem, Nederland, verder te noemen “social.ONE”. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via de Website door middel van links kunnen worden bezocht.

Social.ONE behoudt de mogelijkheid voor het Privacybeleid incidenteel aan te passen. Dit zal worden aangegeven op de Website. Social.ONE adviseert u daarom regelmatig het Privacybeleid te herlezen.

Social.ONE streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via de online registratie voor een Social.ONE-service, dan wel via het bezoek van de Website, verstrekt, worden door Social.ONE voor eigen doeleinden en voor de nader te noemen doeleinden van Social.ONE verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Voor het overige zal Social.ONE de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Social.ONE verzamelt uw gegevens voor de optimalisatie van de uitvoering van de overeengekomen Social.ONE-serviceverlening. Social.ONE zal de persoonsgegevens slechts aan derden ter beschikking stellen:

 • voor de interne analyse van (het gebruik van) de producten en/of diensten van Social.ONE, waaronder de Website;
 • indien nodig voor de levering van (verdere) producten en diensten van Social.ONE; en/of
 • indien wettelijk daartoe verplicht dan wel indien het schade en/of fraude kan voorkomen.


Social.ONE verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:

 • E-mailadressen
 • Cookies (via Google Analytics)
 • Naam, (e-mail) adres


Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • Om u de nieuwsbrief toe te sturen
 • Om interne administratie te verzorgen;
 • Om uw product aan uw wensen aan te passen en om zo een interesse profiel op te maken (bijvoorbeeld als u een product en/of dienst van Social.ONE uitprobeert). Tevens zal Social.ONE eenmalig contact met u opnemen om te horen of alles naar wens is en om u eventueel bij te staan in het gebruik van het product en/of dienst;
 • Om de aangeboden producten en diensten te kunnen individualiseren;
 • Om de Website en/of de daarmee aangeboden producten en/of diensten te optimaliseren d.m.v. Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Social.ONE verkoopt en/of verhuurt uw persoonsgegevens in geen enkel geval aan derden.

Wanneer Social.ONE de hulp van derden inroept om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het verzenden van een nieuwsbrief, draagt Social.ONE zorg voor dat zij zich houden aan ons Privacybeleid en de vereiste maatregelen treffen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat, wanneer Social.ONE wettelijk verplicht wordt persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen en/of als SocialONE fraude of schade kan voorkomen door persoonsgegevens aan derden ter beschikking te stellen, Social.ONE dit ook mag doen.

Indien uw persoonsgegevens door Social.ONE verwerkt worden, hebt u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Tevens kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor genoemde doeleinden intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Social.ONE via het e-mailadres: [email protected]

Social.ONE maakt u erop attent dat het wijzigen of laten verwijderen van uw persoonsgegevens beperkingen kan opleveren voor het gebruik van de Website door u en beperkingen kan opleveren voor de aangeboden producten en diensten aan u. Het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens heeft geen invloed op de onderliggende overeenkomst met Social.ONE, deze blijft ongewijzigd voortbestaan voor de overeengekomen duur.

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze Website. Ondanks de constante zorg en aandacht die Social.ONE aan de samenstelling van deze Website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de Website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.